Yassı Alüminyum Ürünleri

1 Kağıt Kaplı Teller 6046
2 Yüksek Isı ve Mekanik Özellikli Yassı Teller 6216
3 Yassı Tel Kesit Alanlar 6222