Yassı Alüminyum Ürünleri

1 Kağıt Kaplı Teller 4373
2 Yüksek Isı ve Mekanik Özellikli Yassı Teller 4556
3 Yassı Tel Kesit Alanlar 4695