Yassı Alüminyum Ürünleri

1 Kağıt Kaplı Teller 5723
2 Yüksek Isı ve Mekanik Özellikli Yassı Teller 5901
3 Yassı Tel Kesit Alanlar 5947