Yassı Alüminyum Ürünleri

1 Kağıt Kaplı Teller 5387
2 Yüksek Isı ve Mekanik Özellikli Yassı Teller 5569
3 Yassı Tel Kesit Alanlar 5649