Yassı Alüminyum Ürünleri

1 Kağıt Kaplı Teller 4686
2 Yüksek Isı ve Mekanik Özellikli Yassı Teller 4915
3 Yassı Tel Kesit Alanlar 5029