Yassı Alüminyum Ürünleri

1 Kağıt Kaplı Teller 15107
2 Yüksek Isı ve Mekanik Özellikli Yassı Teller 16522
3 Yassı Tel Kesit Alanlar 15556