Yazdır

Politikamız

Kalite Politikamız

Uygun ve Doğru Kalite Yönetim Sistemini ELSAN ailesinin tüm üyelerinin katılımıyla kurmak ve tüm üyelerin katılımıyla yürütmek, Dünya ölçeğinde en yüksek verimlilik ve Kalite kriterlerine ulaşmak ve Çağdaş gelişmeler ışığında Sistemi, Verimlilik ve Kaliteyi sürekli irdelemek ve sürekli geliştirmek, Dolayısıyla; Sürekli artan yüksek Müşteri Memnuniyetine ulaşmak.

Çevre Politikamız

Çevre Yönetim prensibini benimseyerek, Çevre ve Doğal kaynakları korumak için riskleri en aza indirecek teknolojiyi takip etmek ve kullanmak, Geri dönüşüm, yeniden değerlendirme, kirliliğin önlenmesi ve doğaya zararlı atıkların uygun bertarafını sağlamak.

İSG Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri minimum seviyeye indirerek iş kazalarını önlemek, çalışanların/çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak ve Sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek.

Enerji Politikamız

Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlayan, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyan, üretim ve tüm süreçlerde enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih eden, enerji verimli ürün, ekipman ve hizmetler satın alan, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanan, doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda gerekli kaynakları sağlayarak çalışanlarını bilinçlendiren, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemini kurmak ve yürütmek.

İK Politikamız

ELSAN, tüm paydaşlarını (Müşteri, Tedarikçi, Çalışan) bir aile olarak görmektedir. Çalışanlar, bu ailenin çekirdeğidir. Bu çerçevede, Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve ELSAN’a bağlılıklarını ön planda tutmak, Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak, Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, Çalışanlarımızın yasalar çerçevesinde haklarını korumak ve birbirleri arasındaki iletişimin sağlıklı şekilde yürümesini sağlamak (sözlü ve fiili tacizleri engellemek), Çalışanlarımızın şirketimizin ve müşterilerimizin gizli bilgilerinin ikinci kişi ya da kuruluşlar ile paylaşılmamasını sağlamak, Öneri sistemi ile çalışanlarımızın sistem ve ürün üzerindeki etkilerini artırmak ve onları teşvik etmek, bilgi ve becerilerini artırmak ve İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

ELSAN, kurumsal bilgiyi -ürünün üretilmesindeki her türlü know-how ve bilgilendirme dokümanları dahil- son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bu bilgiler; elektronik ortamda, kağıt üzerinde veya diğer ortamlarda bulunabilir. Kuruluşumuz, bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde uygulamak ve sürekliliğinin sağlanması için riskleri bertaraf etmek ve gereken her türlü tedbirleri almak, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı taahhüt eder. Bu amacına erişmek için çalışanların yetkinliklerini artırmayı ve çalışanların iş verimliliklerini artırmak maksadıyla bilgi sistemlerinde kullanılan teknolojiyi yenilemeyi de hedeflemektedir.

Emaye Bobin Teli, Kağıt Kaplı Tel, Filmaşin Tel, CTC Tel üretimi için yönetim sistemleri kapsamında tanımlanmış olan tüm faaliyetlerde yasal ve diğer şartlara uymayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Çünkü biliyoruz ki; Elsan ailesinin mutluluğu, tüm bireylerinin temel ihtiyaçlarını bugün ve gelecekte karşılayabilme güvencesine sahip, çevre duyarlılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği bilinciyle, yaptıklarıyla ve ürettikleriyle gurur duyabilen birbirine ve çevreye sevgi, saygı ve güvenle bağlı bireyler olmalarına; kısaca mutlu olmalarına bağlıdır.

Bunu sağlamanın tek yolu Entegre Yönetim Sistemimizi başarıyla uygulamaktır.